16.11.11

Fraccions : operacions, simplificació i fraccions equivalents
 
;