22.11.11

PROPORCIONALITAT I PERCENTATGE
















 
;