22.5.12

TEXTOS CONVERSACIONALS

ESQUEMA -RESUM

Característiques
Formes literàries
Sintaxi i gramàtica
Estructura interna
Funcions
Conversacional
De què parlem?
Diàlegs 
Entrevistes 
Qüestionaris 
Representacions
Enquestes
Intervenció de més d’un participant, alternança de torns, immediatesa i improvisació de la llengua oral.Presència de codis no verbals, fórmules socials.- estímul
- resposta
Gestió de la comunicació i fórmules socials


CONVERSEM SOBRE ELS MITJANS DE TRANSPORT

       

MITJANS DE TRANSPORT 


 
;